Khoá học trực tuyến: Quảng cáo Facebook hiệu quả

1,000,000 VNĐ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1TỔNG QUAN VỀ FACEBOOK
- Hiểu được ưu & nhược điểm của quảng cáo Facebook.
- Sản phẩm phù hợp để chạy quảng cáo Facebook.
- Cần chuẩn bị gì để chạy quảng cáo Facebook.
2XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN FANPAGE
- Cửa hàng trên Page và cách chọn tên Page.
- Cách tạo page.
- Cấu hình thông tin cơ bản và gắn thẻ sản phẩm vào bài viết.
- Xây dựng nội dung Fanpage.
- Đăng bài ẩn đối thủ.
- Vai trò và các cài đặt cơ bản trên Page.
- Cài đặt tin nhắn tự động.
- Phân tích – đánh giá Page.
3CÁC DẠNG QUẢNG CÁO CƠ BẢN TRÊN FACEBOOK
- Quảng cáo trình chiếu video.
- Quảng cáo Canvas.
- Quảng cáo định dạng quay vòng.
- Quảng cáo sự kiện.
- Quảng cáo ưu đãi Coupon.
- Quảng cáo album.
- Quảng cáo tìm kiếm Khách hàng tiềm năng .
4HÌNH ẢNH VÀ BÀI VIẾT TRONG QUẢNG CÁO FACEBOOK
- Sáng tạo nội dung và lưu ý những nguyên tắc chung.
- Sáng tạo hình ảnh và lưu ý những nguyên tắc chung.
- Vấn đề video trong quảng cáo Facebook.
5QUẢNG CÁO FACBOOK CƠ BẢN
- Các phương thức thanh toán và những lưu ý.
- Cách tạo tài khoản quảng cáo.
- Các thông số cơ bản.
- Giao diện cơ bản trình quản lý quảng cáo.
- Vai trò trên tài khoản quảng cáo.
- Cấu trúc và cách tạo chiến dịch nhóm quảng cáo.
6TỐI ƯU VÀ QUẢNG CÁO FACEBOOK NÂNG CAO
- AB Testing.
- Đánh giá trực tiếp và đánh giá bằng excel.
- Thiết lập đối tượng nâng cao.
- Từ tệp Khách hàng cũ.
- Đối tượng tương tác với trang.
- Đối tượng tương tự.
- Người truy cập web.
- Triển khai quảng cáo trên Messenger.
- Triển Khai quản lý trên tài khoản Business Manager.
- Đọc báo cáo và phân tích kết quả chiến dịch quảng cáo.
7TIPS
- Những thủ thuật để thu hút và quảng cáo hiệu quả trên Facebook.

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC

Ngày khai giảng


10-06-2020

Số buổi học


03 Buổi

Thời gian


19h00 - 21h00

Học phí


1.000.000 VNĐ
Đánh giá bài viết!

Đăng ký tư vấn