Khoá học trực tuyến: Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực

1,000,000 VNĐ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1Xây dựng hệ thống các chức danh
- Xác định cơ cấu tổ chức
- Xây dựng khung năng lực dựa trên hệ thống chức danh
- Đọc hiểu mô tả công việc của từng chức danh.
2Xây dựng từ điển năng lực
- Xây dựng từ điển năng lực quản lý
- Xây dựng từ điển năng lực chuyên môn
- Xây dựng từ điển năng lực bổ trợ
- Xây dựng từ điển năng lực chung
- Xây dựng và định nghĩa chuẩn năng lực
3Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí
- Sắp xếp các vị trí theo nhóm quản lý, không quản lý
- Xác định cấp độ năng lực cho từng vị trí chức danh.
- Xác định mức độ quan trọng của từng năng lực cho từng chức danh
- Xác định điểm chuẩn năng lực cho từng vị trí.
4Đánh giá năng lực từng cá nhân
- Xây dựng phương pháp và công cụ đánh giá năng lực (bài test, phỏng vấn...).
- Phương pháp triển khai đánh giá năng lực cá nhân.
- Cập nhật số liệu lên phần mềm đánh giá năng lực.
- Phân tích dữ liệu đánh giá năng lực

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC

Ngày khai giảng


02-06-2020

Số buổi học


03 Buổi

Thời gian


19h00 - 21h00i

Học phí


1.000.000 VNĐ
Đánh giá bài viết!

Đăng ký tư vấn