Chứng chỉ do BMG Business Training cấp được công nhận bởi Doanh nghiệp trên toàn quốc.

 

bang-cap-bmg