Thạc Sĩ (MBA) Tài Chính Marketing. ThS. Trần Nguyễn Anh Thư

Bà có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, xây...

Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc ThS. Nguyễn Thị Xuân Nương

Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị nhân...

Head of MKT: Rapid Diagnostics Division at Abbott ThS. Nguyễn Thành Nhân

Giảng viên Nguyễn Thành Nhân có hơn 12 năm kinh nghiệm về Marketing & Sales,...

TS. Dương Minh Hùng

Ông có 20 năm kinh nghiệm trong ngành tiếp thị dược phẩm tại các tập...

GV Vũ Ánh Linh

Tốt nghiệp trường đại học Greenwich, Anh Quốc - chuyên ngành Marketing. Cô có hơn 6 năm...

Luật sư Trịnh Xuân Mạnh

Luật sự Trịnh Xuân Mạnh - Chuyên pháp luật về lao động, ông có trên...

Coach ThS. Bùi Hoàng Ngọc Diễm

Coach Bùi Hoàng Ngọc Diễm (Stephanie) có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân...

Đạo Diễn Nguyên Trần

Đạo diễn Nguyên Trần đã tham gia đạo diễn 2 bộ phim nổi tiếng: Giấc...

Head of TikTok Shop tại Byte Media Nguyễn Minh Sơn

Giảng viên Nguyễn Minh Sơn có 4 năm kinh nghiệm về Ads trong đó có...

Founder & Marketing Manager – Cháo em bé Mẹ Ơi! ThS. Bùi Anh Dũng

Ông tốt nghiệp trường Đại Học RMIT – chuyên ngành thương mại (chuyên sâu về...

Quản lý bán hàng tại Mead Johnson Nutrition Việt Nam. ThS. Trần Văn Dũng

Quản lý bán hàng tại Mead Johnson Nutrition Việt Nam. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ...

Co-founder & Marketing Manager tại Công ty Cổ Phần Modoho, CEO & Founder Công ty TNHH MsKÉN GV Lê Thị Hằng

Co-founder & Marketing Manager tại Công ty Cổ Phần Modoho, CEO & Founder Công ty...

Head of Marketing (Medicine) của Pharmacity ThS. Nguyễn Nhật Linh Kha

Head of Marketing (Medicine) của Pharmacity Tốt nghiệp Thạc Sĩ Marketing do Sorbonne Business School...

Quản trị Nhân sự GV. Thái Tài

Ông Thái Tài với hơn 12 năm kinh nghiệm trong công tác Quản trị Nhân sự với...

Founder Louis Agency GV Quản Văn Khoa

Founder Louis Agency Hơn 4 năm kinh nghiệm thực chiến Digital Marketing về Facebook Ads,...