THAM DỰ & CHUYỂN LỚP

Học viên vắng mặt liên tiếp 3 buổi học mà không gởi đơn hoặc email thông tin xin phép vắng đến BMG, xem như học viên tự ý bỏ học. Trong trường hợp này nhà trường không giải quyết bất cứ khiếu nại nào.

Học viên vắng mặt quá 20% số giờ học trong một khoá học sẽ không được quyền thi cuối khóa . Học viên vắng liên tiếp từ 02 buổi trở lên của môn học nào sẽ không được dự thi hết môn và phải đóng phí học lại môn đó.

Học viên chỉ được chuyển lớp 01 lần trong cùng chương trình đào tạo, không cho phép đổi chương trình đào tạo khác khi lớp đã khai giảng, khi có Đơn xin chuyển lớp được sự đồng ý của Phòng Đào tạo mới được chuyển lớp