ĐIỀU KIỆN NHẬN CHỨNG CHỈ

Học viên đảm bảo có mặt 80% thời gian trên lớp, có kết quả thi của tất cả các môn học, có điểm báo cáo tốt nghiệp đạt 60/100 trở lên và không nợ các thủ tục của BMG (ví dụ: học phí, sách thư viện, hồ sơ học viên đầy đủ…) sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

Sau khi có kết quả báo cáo tốt nghiệp, chậm nhất 03 tuần BMG sẽ cấp chứng chỉ (nếu số lượng học viên tốt nghiệp nhiều trong cùng thời điểm, nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ cấp chứng chỉ cho học viên).

Sau thời gian 03 tháng kể từ ngày thông báo nhận chứng chỉ, học viên vẫn không đến nhận, BMG không chịu trách nhiệm về việc mất mát, hư hỏng chứng chỉ của học viên.

Sau khi học viên đã nhận chứng chỉ mà bị thất lạc hoặc hư hỏng, học viên muốn cấp lại chứng chỉ mới phải có Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ và đóng phí làm chứng chỉ mới là 500.000 đồng/chứng chỉ.