BẢO LƯU KHÓA HỌC

Học viên đã đóng phí nhập học sau khi đã có lịch khai giảng, muốn trì hoãn việc học phải làm Đơn xin bảo lưu, quá 15 ngày kể từ ngày nghỉ học nhà trường không nhận được đơn xin bảo lưu, xem như học viên tự ý bỏ học.

Trong trường hợp này nhà trường không giải quyết bất cứ khiếu nại nào.Nhà trường chỉ chấp nhận đơn bảo lưu trong các trường hợp sau: Bệnh nặng có giấy bác sĩ hoặc đi công tác xa có giấy xác nhận của công ty.

Thời hạn bảo lưu kết quả học tập là 03 tháng đối với khóa học trên 1 tháng (riêng khóa học dưới 01 tháng chỉ được bảo lưu trong khóa tiếp theo).

Trường hợp quá thời hạn bảo lưu, học viên muốn xin hoàn thành khóa học phải đóng phí học lại những môn còn thiếu và thi lại theo mức phí quy định trong điều 4, thời gian tối đa là 12 tháng kể từ ngày bắt đầu bảo lưu.

Sau 12 tháng toàn bộ kết quả học tập của Học viên sẽ bị hủy.

Sau thời gian bảo lưu, học viên phải tuân theo lịch học, giờ học do BMG quy định.