Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân Sự BMG Business Training18/11/2022Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training08/12/2022Tối2-4-65 buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training18/11/2022Tối2-4-63 Buổi Đăng ký ngay 2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training21/12/2022Tối2-4-66 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương Thưởng BMG Business Training25/11/2022Tối2-4-66 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing BMG Business Training10/12/2022Tối3-5-722 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan 2022 BMG Business Training29/11/2022Tối3-5-712 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ

Marketing

Chuyên Viên Marketing Chuyên Nghiệp BMG Business Training06/09/2022Tối2-4-62 Tháng Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Giải pháp Marketing cho kênh Retail Pharmacy BMG Business Training22/11/2022Tối3-54 buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Marketing Dược Chuyên nghiệp BMG Business Training28/11/2022Tối2-4-626 buổi Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ