Khoá họcĐịa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân SựBMG Business Training09/11/2021Tối3-5-720 Buổi Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPIBMG Business Training09/11/2021Tối3-5-75 buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXHBMG Business Training23/11/2021Tối3-5-73 Buổi Đăng ký ngay2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quảBMG Business Training30/11/2021Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương ThưởngBMG Business Training14/12/2021Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống Lương 3PBMG Business Training30/10/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Văn hóa DNBMG Business Training27/11/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lựcBMG Business Training11/12/2021Cả ngàyT7 - CN4 buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital MarketingBMG Business Training06/12/2021Tối2-4-622 Buổi Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan NewBMG Business Training16/12/2021Tối3-5-712 Buổi Đăng ký ngay8,000,000 VNĐ

Marketing

Content MarketingBMG Business Training18/10/2021Tối2-4-610 buổi Đăng ký ngay8,000,000 VNĐ
Trade Marketing PracticeBMG Business Training22/11/2021Tối2-4-610 Buổi Đăng ký ngay9,500,000 VNĐ
Chuyên Viên Marketing Chuyên NghiệpBMG Business Training05/10/2021Tối3-5-72 Tháng Đăng ký ngay19,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Giải pháp Marketing cho kênh Retail PharmacyBMG Business Training05/07/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay3,000,000 VNĐ
Marketing Dược Chuyên nghiệpBMG Business Training03/11/2021Tối2-4-626 buổi Đăng ký ngay19,000,000 VNĐ