Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân Sự BMG Business Training19/07/2023Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training18/07/2023Tối3-5-75 buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training27/06/2023Tối3-5-73 Buổi Đăng ký ngay 2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training13/06/2023Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương Thưởng BMG Business Training04/07/2022Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Tiktok Shop Master BMG Business Training08/06/2023Tối3-5-76 buổi Đăng ký ngay 6,500,000 VNĐ
Quảng cáo Google Ads BMG Business Training25/07/2023Tối3-5-78 buổi Đăng ký ngay 5,500,000 VNĐ
Quảng cáo Facebook Ads BMG Business Training05/07/2023Sáng3-5-708 Buổi Đăng ký ngay 6,000,000 VNĐ
Chuyên viên Digital Marketing BMG Business Training13/07/2023Tối3-5-722 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan New BMG Business Training11/10/2023Tối2-4-612 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ

Marketing

Applied Pro Marketing BMG Business Training23/08/2023Tối2-4-62 Tháng Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Marketing Dược Chuyên nghiệp BMG Business Training25/10/2023Tối3-5-726 buổi Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ