Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Marketing

Applied Pro Marketing BMG Business Training23/10/2019Tối2-4-63 Tháng Đăng ký ngay 15,000,000 VNĐ
Advanced Strategic Marketing BMG Business Training22/11/2019Tối2-4-62,5 Tháng Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Digital Marketing Tools BMG Business Training25/10/2019Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan BMG Business Training24/10/2019Tối3-5-720 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ
Digital Marketing Strategy BMG Business Training31/10/2019Tối3-5-71,5 Tháng Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ
Powerful SEO Practice BMG Business Training31/10/2019Tối3-5-73 tháng Đăng ký ngay 15,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Giải pháp Marketing cho kênh Retail Pharmacy BMG Business Training09/11/2019Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Pharmaceutical Marketing BMG Business Training30/10/2019Tối2-4-64 Tháng Đăng ký ngay 18,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Human Resource – Cuối Tuần BMG Business Training09/11/2019Cả ngàyT7 - CN12 Buổi Đăng ký ngay 10,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training23/11/2019Cả ngàyT7 - CN2 buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training19/10/2019ChiềuT7 - CN2 Buổi Đăng ký ngay 1,500,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training26/10/2019Cả ngàyT7 - CN4 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương Thưởng BMG Business Training09/11/2019Cả ngàyT7 - CN4 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống Lương 3P BMG Business Training28/09/2019Cả ngàyT7 - CN4 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Văn hóa DN BMG Business Training28/09/2019Cả ngàyT7 - CN4 Buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực BMG Business Training18/10/2019Tối2-4-64 buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ