Khoá họcĐịa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Khởi nghiệp

Khởi nghiệp hiệu quả theo BOS – Mô hình Sức mạnh tăng trưởngBMG Business Training27/02/2021Cả ngàyThứ 716 buổi Đăng ký ngay15,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân SựBMG Business Training11/01/2021Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPIBMG Business Training08/01/2021Tối2-4-65 buổi Đăng ký ngay3,500,000 VNĐ
Thực hành làm BHXHBMG Business Training22/02/2021Tối2-4-63 Buổi Đăng ký ngay1,500,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quảBMG Business Training01/03/2021Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay3,500,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương ThưởngBMG Business Training20/01/2021Tối2-4-66 Buổi Đăng ký ngay3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống Lương 3PBMG Business Training13/03/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Văn hóa DNBMG Business Training20/03/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay3,000,000 VNĐ
Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lựcBMG Business Training22/02/2020Tối2-4-64 buổi Đăng ký ngay3,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Digital Marketing ToolsBMG Business Training27/02/2021Tối2-4-622 Buổi Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ
Digital Marketing PlanBMG Business Training16/03/2021Tối3-5-720 Buổi Đăng ký ngay8,000,000 VNĐ
Digital Marketing StrategyBMG Business Training03/03/2021Tối2-4-61,5 Tháng Đăng ký ngay10,000,000 VNĐ
Powerful SEO PracticeBMG Business Training09/03/2021Tối3-5-73 tháng Đăng ký ngay15,000,000 VNĐ

Marketing

Chuyên Viên Marketing Chuyên NghiệpBMG Business Training15/03/2021Tối3-5-73 Tháng Đăng ký ngay19,000,000 VNĐ
Giám Đốc Marketing – CMOBMG Business Training22/03/2020Tối2-4-62,5 Tháng Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Giải pháp Marketing cho kênh Retail PharmacyBMG Business Training06/03/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay3,000,000 VNĐ
Chuyên viên Marketing DượcBMG Business Training07/04/2021Tối3-5-74 Tháng Đăng ký ngay21,000,000 VNĐ