Khoá họcĐịa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân SựBMG Business Training13/04/2021Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPIBMG Business Training27/04/2021Tối3-5-75 buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXHBMG Business Training20/04/2021Tối3-5-73 Buổi Đăng ký ngay2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quảBMG Business Training25/05/2021Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương ThưởngBMG Business Training11/05/2021Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống Lương 3PBMG Business Training22/05/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Văn hóa DNBMG Business Training03/04/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lựcBMG Business Training24/07/2021Cả ngàyT7 - CN4 buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital MarketingBMG Business Training24/03/2021Tối2-4-622 Buổi Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ
Digital Marketing PlanBMG Business Training16/03/2021Tối3-5-720 Buổi Đăng ký ngay8,000,000 VNĐ

Marketing

Content MarketingBMG Business Training30/04/2021Tối2-4-610 buổi Đăng ký ngay8,000,000 VNĐ
Trade Marketing PracticeBMG Business Training30/03/2021Tối3-5-710 Buổi Đăng ký ngay9,500,000 VNĐ
Chuyên Viên Marketing Chuyên NghiệpBMG Business Training15/03/2021Tối2-4-63 Tháng Đăng ký ngay19,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Giải pháp Marketing cho kênh Retail PharmacyBMG Business Training06/03/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay3,000,000 VNĐ
Marketing Dược Chuyên nghiệpBMG Business Training07/04/2021Tối3-5-74 Tháng Đăng ký ngay19,000,000 VNĐ