Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân Sự BMG Business Training09/05/2024Tối3-5-721 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training16/05/2024Tối3-5-73 buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training07/05/2024Tối3-5-74 Buổi Đăng ký ngay 2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training04/07/2024Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
C&B và chính sách lương thưởng BMG Business Training23/05/2024Tối3-5-75 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Tiktok Shop Master BMG Business Training22/05/2024Tối2-4-66 buổi Đăng ký ngay 6,500,000 VNĐ
Quảng cáo Google Ads BMG Business Training03/05/2024Tối2-4-68 buổi Đăng ký ngay 5,500,000 VNĐ
Quảng cáo Facebook Ads BMG Business Training10/04/2024Sáng2-4-608 Buổi Đăng ký ngay 6,000,000 VNĐ
Chuyên viên Digital Marketing (New) BMG Business Training11/06/2024Tối3-5-723 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan New BMG Business Training11/07/2024Tối2-4-612 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ

Marketing

Applied Pro Marketing BMG Business Training23/08/2023Tối2-4-62 Tháng Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Marketing Dược Chuyên nghiệp BMG Business Training14/06/2024Tối2-4-626 buổi Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ