Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân Sự BMG Business Training29/03/2023Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 9,800,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training28/03/2023Tối3-5-75 buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training07/03/2023Tối3-5-73 Buổi Đăng ký ngay 2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training11/04/2023Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương Thưởng BMG Business Training14/03/2022Tối2-4-66 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Tiktok Shop Master BMG Business Training31/03/2023Tối2-4-66 buổi Đăng ký ngay 6,500,000 VNĐ
Quảng cáo Google Ads BMG Business TrainingSáng2-4-68 buổi Đăng ký ngay 5,500,000 VNĐ
Quảng cáo Facebook Ads BMG Business TrainingSáng3-5-708 Buổi Đăng ký ngay 6,000,000 VNĐ
Chuyên viên Digital Marketing BMG Business Training21/02/2023Tối3-5-722 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan New BMG Business Training28/03/2023Tối3-5-712 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Marketing Dược Chuyên nghiệp BMG Business Training30/03/2023Tối2-4-626 buổi Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ