Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân Sự BMG Business Training29/06/2022Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training28/05/2022Tối3-5-75 buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training11/06/2022Tối3-5-73 Buổi Đăng ký ngay 2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training16/06/2022Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương Thưởng BMG Business Training05/05/2022Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay 4,000,000 VNĐ
Nhân sự thực chiến – Online (Human Resource Practical Course) BMG Business TrainingSáng2-4-620 buổi Đăng ký ngay 6,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing BMG Business Training08/06/2022Tối2-4-622 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan 2022 BMG Business Training28/06/2022Tối3-5-712 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ

Marketing

Chuyên Viên Marketing Chuyên Nghiệp BMG Business Training22/07/2022Tối2-4-62 Tháng Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Marketing Dược Chuyên nghiệp BMG Business Training06/06/2022Tối3-5-726 buổi Đăng ký ngay 19,000,000 VNĐ