Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Khởi nghiệp

Khởi nghiệp hiệu quả theo EOS – Mô hình siêu tăng trưởng BMG Business Training29/08/2020Cả ngàyThứ 716 buổi Đăng ký ngay 15,000,000 VNĐ

Khoá học Trực tuyến

Khoá học trực tuyến: Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực 02/06/2020Tối3-502 buổi Đăng ký ngay 1,000,000 VNĐ
Khoá học trực tuyến: C&B – Chính sách Lương Thưởng 16/06/2020Tối3-5-703 buổi Đăng ký ngay 1,000,000 VNĐ
Khoá học trực tuyến: Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI 04/06/2020Tối5-702 buổi Đăng ký ngay 1,000,000 VNĐ
Khoá học trực tuyến: Thực hành BHXH 10/06/2020Tối2-402 buổi Đăng ký ngay 1,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân Sự BMG Business Training23/07/2020Tối3-5-720 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training01/09/2020Tối3-5-73 buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training28/07/2020Tối3-5-73 Buổi Đăng ký ngay 1,500,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training04/08/2020Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương Thưởng BMG Business Training18/08/2020Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống Lương 3P BMG Business Training29/08/2020Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Văn hóa DN BMG Business Training27/08/2020Cả ngày3-5-72 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực BMG Business Training25/08/2020Tối3-5-72 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Digital Marketing Tools BMG Business Training19/08/2020Tối2-4-622 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan BMG Business Training24/08/2020Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ
Digital Marketing Strategy BMG Business Training06/08/2020Tối3-5-71,5 Tháng Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ
Powerful SEO Practice BMG Business Training14/08/2020Tối2-4-63 tháng Đăng ký ngay 15,000,000 VNĐ

Marketing

Chuyên Viên Marketing Chuyên Nghiệp BMG Business Training17/07/2020Tối2-4-63 Tháng Đăng ký ngay 17,000,000 VNĐ
Advanced Strategic Marketing BMG Business Training06/08/2020Tối3-5-72,5 Tháng Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Marketing Ứng Dụng Ngành Dược BMG Business Training07/09/2020Tối2-4-616 buổi Đăng ký ngay 9,000,000 VNĐ
Marketing Dược Căn Bản BMG Business Training29/08/2020Tối3-5-712 buổi Đăng ký ngay 7,000,000 VNĐ
Lập Kế Hoạch Marketing Ngành Dược BMG Business Training16/09/2020Tối2-4-608 buổi Đăng ký ngay 5,000,000 VNĐ
Giải pháp Marketing cho kênh Retail Pharmacy BMG Business Training25/07/2020Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ