Khoá họcĐịa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Khoá học Online

Khoá học Online nghệ thuật Content bán hàng Facebook23/07/2021TốiThứ 702 Buổi Đăng ký ngay1,500,000 VNĐ
Khóa học Online: Digital Marketing thời 5.019/07/2021Tối3-52 Buổi Đăng ký ngay1,500,000 VNĐ

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân SựBMG Business Training20/07/2021Tối3-5-720 Buổi Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPIBMG Business Training01/07/2021Tối3-5-75 buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXHBMG Business Training26/06/2021Tối3-5-73 Buổi Đăng ký ngay2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quảBMG Business Training01/07/2021Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương ThưởngBMG Business Training15/07/2021Tối3-5-76 Buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống Lương 3PBMG Business Training14/08/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Văn hóa DNBMG Business Training24/07/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ
Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lựcBMG Business Training24/07/2021Cả ngàyT7 - CN4 buổi Đăng ký ngay4,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Khoá học Online nghệ thuật Content bán hàng Facebook23/07/2021TốiThứ 702 Buổi Đăng ký ngay1,500,000 VNĐ
Khóa học Online: Digital Marketing thời 5.019/07/2021Tối3-52 Buổi Đăng ký ngay1,500,000 VNĐ
Chuyên viên Digital MarketingBMG Business Training28/07/2021Tối2-4-622 Buổi Đăng ký ngay12,000,000 VNĐ
Digital Marketing PlanBMG Business Training22/07/2021Tối3-5-712 Buổi Đăng ký ngay8,000,000 VNĐ

Marketing

Content MarketingBMG Business Training23/06/2021Tối2-4-610 buổi Đăng ký ngay8,000,000 VNĐ
Trade Marketing PracticeBMG Business Training25/06/2021Tối3-5-710 Buổi Đăng ký ngay9,500,000 VNĐ
Chuyên Viên Marketing Chuyên NghiệpBMG Business Training25/07/2021Tối2-4-62 Tháng Đăng ký ngay19,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Giải pháp Marketing cho kênh Retail PharmacyBMG Business Training05/07/2021Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay3,000,000 VNĐ
Marketing Dược Chuyên nghiệpBMG Business Training06/07/2021Tối3-5-726 buổi Đăng ký ngay19,000,000 VNĐ