CHUYỂN NHƯỢNG HỌC PHÍ

– Trường hợp Học viên yêu cầu chuyển nhượng khóa học cho cá nhân khác, phí chuyển nhượng là:

Trước khai giảng: 10% học phí.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày học đầu tiên: 30% học phí.

Sau thời gian trên, học viên sẽ không được chuyển nhượng khóa học cho bất kỳ cá nhân nào khác.

– Học viên sẽ bị ngừng học nếu không hoàn tất 100% nghĩa vụ học phí trong vòng 1 tháng kể từ ngày khai giảng.

– Học phí đã đóng có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày khai giảng của khóa học đã đăng ký.

– Học phí sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.