GV Vũ Ánh Linh

Tốt nghiệp trường đại học Greenwich, Anh Quốc – chuyên ngành Marketing. Cô có hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược digital marketing và nghiên cứu thị trường. Cô đã từng đảm nhận vị trí Quản lý Digital marketing tại các ng ty: ng Ty Cổ Phần DKRA Group, ng ty Propzy Vietnam, ESSAYPRO.COM – Cofounder & Digital Marketing Manager. Cô Ánh Linh có nhiều năm kinh  nghiệm trong việc xây dựng chiến lược digital marketing, Tiếp thị truyền thông trên mạng xã hội , Xây dựng thương hiệu bằng các ng cụ Google Analytics và Facebook Ads Manager. Hiện nay Cô còn là Giảng viên digital marketing tại trường cao đẳng FPT Polytechnic và BMG Business Training.