ThS. Trần Văn Dũng

Quản lý bán hàng tại Mead Johnson Nutrition Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cấp cao của Đại học Hawaii – Hoa Kỳ năm 2012

Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm làm quản trị chuyên về việc thiết lập, vận hành hay mở rộng hệ thống phân phối bán hàng đa dạng. Ông đã trải nghiệm các công việc quản trị bán hàng ở nhiều kênh bán hàng khác nhau ở nhiều công ty chuyên về hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) như Unilever, Colgate – Palmolive, Vinamilk,…