ThS Trần Thị Thu Trang

Pharmacy Channel Marketing Manager, Merck Vietnam

Giảng viên Trần Thị Thu Trang tốt nghiệp tại ĐH Sorbone Paris chuyên ngành Marketing. Với 19 năm kinh nghiệm trong ngành dược và hơn 15 năm trong lĩnh vực Marketing. Bà Trang đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc quản lý sản phẩm – tập đoàn Sanofi.

Kinh nghiệm làm việc

  • 2016- hiện tại – Pharmacy Channel Marketing Manager, Merck Vietnam
  • 2010 – 2016 – Giám Đốc quản lý nhãn hàng , Sanofi-Aventis VN
  • 2006 – 2010 – Giám Đốc Phát triển sản phẩm mới , Sanofi-Aventis VN
  • 2001 – 2006 – Giám đốc Nghiên cứu Thị Trường, Sanofi-Aventis VN
  • 2008 – 2010 – Bà Tốt nghiệp Thạc Sỹ tại Đại Học Sorbone Paris chuyên ngành Marketing.

Kinh nghiệm chuyên môn

  • Bà chịu trách nhiệm về nghiên cứu thị trường, đưa ra những định hướng thị trường kịp thời cho Ban Giám Đốc cũng như đội ngũ kinh doanh của Sanofi Vietnam, từng chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm mới, thay thế những sản phẩm đang suy thái, làm phong phú hơn cho danh mục sản phẩm, là tiền đề tăng trưởng của công ty.
  • Bà đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các dự án lớn với bác sĩ chuyên ngành, với dược sĩ và trực tiếp với người tiêu dùng.
  • Bà hiện là Giảng viên chương trình đào tạo Marketing Dược phẩm tại BMG Business Training.