GV Vũ Phương Hồng Yến

Chuyên viên Chuyên trách BHXH

Giảng viên Vũ Phương Hồng Yến với hơn 10 năm kinh nghiệm. Hiện nay Bà đang đảm nhận vị trí Chuyên viên Chuyên trách BHXH Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim.