GV Hồ Minh Huyền

Account Director tại Millward Brown Vietnam
Giảng viên Hồ Minh Huyền, hiện nay đang đảm nhận vị trí Account Director tại Millward Brown Vietnam, Qualitative Research. Bà Huyền đã từng có hơn 6 năm kinh nghiệm tại vị trí Associate Director , Qualitative, Nielsen Việt Nam.