ThS. Nguyễn Nhật Linh Kha

Head of Marketing (Medicine) của Pharmacity

Tốt nghiệp Thạc Sĩ Marketing do Sorbonne Business School & ESCP Business School đồng cấp, cùng với hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing ngành Dược tại Việt Nam và 2 năm tại Thái Lan. Kha đã có cơ hội làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, hiểu được sự khác biệt, đa dạng trong cách tổ chức vận hành và hoạch định chiến lược ở các thị trường khác nhau.