ThS. Nguyễn Trần Anh Kiệt

Agency Marketing and Communication tại AIA Vietnam.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing. Đã từng nắm giữ vai trò Digital and Communication tại các Global Agencies: Havas Company, Leoburnett, TIMO power by Vinacapital,….