ThS. Dương Phước Trà My

Product & Channels Marketing tại Sun Life Việt Nam

Với hơn 8 năm kinh nghiệm xuyên suốt trong lĩnh vực Marketing. Từ PR Internal & External, Event đến Branding & camp; Digital, và gần đây nhất là Product & Channels Marketing. Với những kinh nghiệm thực chiến tại các Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm đa quốc gia. Hiện đang phụ trách Quản lý Dự án của FORM Foundation – một tổ chức Phi Lợi nhuận với tôn chỉ “Vì một Việt Nam hạnh phúc bền vững”.