GV Lưu Vĩnh Phú

Head of Market Research – Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Giảng viên Lưu Vĩnh Phú hiện nay đang đảm nhận vị trí Head of Market Research – Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Ông có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường ở cả phía Agency và Client. 5 năm tại CBI (Ipsos), Ông phụ trách nhiều khách hàng lớn như Sabmiller, Masan, Big C, Samsung, BAT,… Trực tiếp chịu trách nhiệm từ việc tiếp cận, hiểu việc kinh doanh của khách hàng, thương thảo, thiết kế, triển khai và phân tích rất nhiều dự án nghiên cứu thị trường, đặc biệt về nghiên cứu định lượng. Hiện là Head của bộ phận nghiên cứu thị trường của Vinamilk, với rất nhiều hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu. Ông phụ trách các hoạt động nghiên cứu thị trường, định hướng chiến lược của Vinamilk trong và ngoài nước, với rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn ở hầu hết các loại hình nghiên cứu: định tính, định lượng, đo lường bán lẻ, cosumer panel,…