GV Mai Ngọc Hà

Giám Đốc kiêm Sáng Lập viên công ty Stella Communications