GV Đào Hạnh Giang

MBA of HR management
CEO/HR Professional Consultant tại BUILD TALENTS

Giảng viên Đào Hạnh Giang – Đồng sáng lập và là Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ Y tế H&H. Bà Đào Hạnh Giang đồng sáng lập và là trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ Y tế H&H. Trước đây Bà Giang chuyên làm Trưởng phòng Nhân sự phụ trách về tuyển dụng, đào tạo, xây dựng quy trình, xây dựng và phát triển hệ thống quản lý doanh nghiệp, phát triển con người tại các Công ty NAHI Vietnam, Citysmart Vietnam, INNOVATIVE MARKETING, VietGen Communication.
Ngoài ra, Bà Giang đã liên kết và tham gia các chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp: Mtalent, Maritime Bank, VSIP, Connecting Leaders&Learning, An Phú Gia, Hiway ….