GV Nguyễn Quốc Huy

Managing Director – Duy Hoang Company
Giảng viên Nguyễn Quốc Huy tốt nghiệp quản trị Marketing tại Đại học Kinh Tế HCM & Mass Communications tại Management Development Institute of Singapore tại Singapore, hiện đang giữ vị trí Managing Director tại Duy Hoang Company. Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing & Branding như Friso Gold 4- FrieslandCampina, Không Độ – Tân Hiệp Phát, Sugus Chewy Candy- Wrigley, GoldSoy CaD và Vfresh – Multi vitamin fruit-juice (Kids)– Vinamilk….
Ông Huy đã từng cộng tác với các công ty như FrieslandCampina Vietnam, Masan Consumer, Tân Hiệp Phát, Wrigley Asia Pacific, Vinamilk, Duy Hoang… với các dự án tung sản phẩm mới cũng như tái định vị & phát triển thương hiệu thành công.