DS. ThS. Đào Thị Xuân Mai

Chị Xuân Mai có gần 30 năm làm việc và đã từng nắm giữ những vị trí quan trọng về quản lý cấp cao trong lĩnh vực Marketing, Sales, kinh doanh chiến lược và quản lý dự án ở các công ty Dược đa quốc gia hàng đầu Việt Nam như Bristol Myer Squibb (BMS) và Glaxo Smithkline (GSK).

Chị Xuân Mai từng giữ chức vụ Strategic Business Initiative Lead (Trưởng bộ phận Kinh doanh chiến lược- Ngành hàng Vaccines) của GSK và trước đó, Chị Xuân Mai đã là Commercial Excellence Director (Giám Đốc bộ phận Quản Lý Hiệu Quả Hoạt Động Thương Mại) của GSK trong 7 năm từ 2016 đến 2022.

Chị Xuân Mai tốt nghiệp ngành dược, Đại Học Y Dược năm 1993 và tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Business Administration từ năm 2014 của Trường ĐH Maastricht School of Management, Hà Lan. Chị Mai cũng đã hoàn thành Chứng Chỉ khóa học “Nghiệp Vụ Sư Phạm cho Giảng Viên trong cơ sở giáo dục Đại Học” của Đại học Quốc gia Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2022.

Kinh nghiệm làm việc:

  •  GlaxoSmithKline- Trưởng bộ phận Kinh doanh chiến lược- Ngành hàng Vaccines
  •  GlaxoSmithKline – Giám Đốc Bộ Phận Quản Lý Hiệu Quả Hoạt Động Thương Mại
  •  GlaxoSmithKline- Trưởng bộ phận sales Miền Nam và Trung Bộ
  •  GlaxoSmithKline- Trưởng bộ phận tiếp thị ngành hàng OrangeLINE
  •  Bristol Myer Squibb- Quản lý thương hiệu và tung sàn phẩm mới ra thị trường
  •  Bristol Myer Squibb- Quản lý khu vực sales kênh bệnh viện và pharmacy TPHCM
  •  Bristol Myer Squibb- Nhân viên kinh doanh và tiếp thị kênh bệnh viện TPHCM