ThS. Nguyễn Thị Xuân Nương

Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, xây dựng hệ thống vận hành, phát triển đội ngũ ở các lĩnh vực ngành nghề: Xây dựng, trang trí quảng cáo, dịch vụ tư vấn và đào tạo, sản xuất, thương mại dịch vụ…. Bà cũng là thành viên của Hội đồng tư vấn khởi nghiệp quốc gia phía Nam, với vai trò là thành viên và Mentor cho các chương trình phát triển kỹ năng, ươm mầm doanh nhân cho các sinh viên và các bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp. Hiện bà là Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc.