Sau thời gian học tập tại BMG Business Training, các bạn học viên luôn có thể quay lại BMG để được tư vấn, hỗ trợ từ đội ngũ Giảng viên, Quản lý học viên, … Chúng tôi luôn mở cửa chào đón và hỗ trợ học viên hết lòng.
Với mục tiêu đào tạo học viên “Học thực tiễn, Làm chuyên nghiệp”, BMG luôn tận tâm đem lại các giá trị thực sự cho học viên, khi tốt nghiệp các khóa học tại BMG các bạn phải ứng dụng được kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ tại BMG vào công việc. Nếu trong quá trình học vẫn chưa tiếp thu đầy đủ kiến thức do Giảng viên truyền đạt, học viên BMG được đặc quyền đăng ký học lại môn học mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn.