Unilever Vietnam

  • Phải bắt đầu viết từ đâu, viết như thế nào?
  • Đặt tiêu đề ra sao mới hấp dẫn?
  • Hình ảnh, bố cục thế nào là hợp lý?
  • Làm sao thuyết phục khách hàng qua bài viết PR quảng cáo sản phẩm, dịch vụ ?
  • Viết như thế nào mới đánh trúng tâm lý khách hàng?
  • Bài viết PR chuẩn SEO phải đạt yêu cầu gì?
  • Làm sao để nắm rõ những kiến thức liên quan đến PR, quảng cáo?

Viết bài PR là một công cụ marketing quan trọng trong bất kỳ chiến lược marketing nào. Người làm truyền thông bắt buộc không thể thiếu kỹ năng viết bài PR hấp dẫn. Hiểu rõ được sự cần thiết của kỹ năng này, vừa qua, Công ty Unilever Vietnam đã mời BMG triển khai chương trình đào tạo: “Kỹ năng viết bài PR chuyên nghiệp” cho đội ngũ truyền thông của công ty.