CHÍNH SÁCH THU THUẾ CỦA FACEBOOK – ĐÃ ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM CHƯA? 

Nhiều nhà quảng cáo “đứng ngồi không yên” trước tin tức: Facebook sẽ tiến hành áp dụng mức thuế phí là 5%. Liệu chính sách này đã được áp dụng tại Việt Nam chưa? 

Theo thông tin từ Facebook đã thông báo với các Partner, bắt đầu từ 01/01/2022 này, Facebook sẽ tiến hành áp dụng mức thuế phí là 5% đến với toàn bộ các đối tượng là nhà tiếp thị trên nền tảng Facebook, trong đó bao gồm Instagram, App, Messenger, và nền tảng Facebook App, Meta. Cụ thể ở bảng bên dưới: 

Nếu chính sách thu thuế của Facebook chính thức được thực hiện tại Việt Nam, các nhà quảng cáo ở Việt Nam phải chi trả thêm 2 khoản phí, bên cạnh việc chi trả ngân sách quảng cáo. Cụ thể, 2 khoản phí: 

  • Thuế phí (Facebook thu hộ) : 5%
  • Phí chuyển đổi ngoại tệ : 1% – 3% tuỳ vào ngân hàng miễn phí trong khoảng hạn mức hoặc không và cũng tuỳ vào việc thanh toán bằng VNĐ hay Dollars

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, chính sách thu thuế của Facebook vẫn chưa áp dụng tại Việt Nam. Để lý giải cho điều này, Facebook đã giải thích rằng: “Giao dịch mua quảng cáo trên Facebook có thể chịu thuế, tùy theo quốc gia trên địa chỉ “Bên mua” trong tài khoản quảng cáo”. Danh sách “Bên mua” chịu thuế Facebook có thể tìm kiếm tại đây. Theo danh sách này, không có sự xuất hiện địa chỉ “Bên mua” ở Việt Nam. 

Thảo luận về vấn đề thu thuế của Facebook, một số “dân chuyên” trong ngành đánh giá: Việc tính thuế này giúp doanh nghiệp dễ dàng chứng minh các khoản chi tiêu cho Social Media. Theo đó, việc này doanh nghiệp lại có lợi, còn cá nhân thì khó để mà “lách thuế” hơn trước. 

Còn bạn thì sao, cùng chia sẻ với mọi người nhé!