Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tiếp thị

Quy trình phức tạp, nhân sự cồng kềnh, truyền thông không hiệu quả…là những yếu tố làm cạn kiệt ngân sách tiếp thị. Do đó hàng năm công ty cần đánh giá các nguồn lực để đảm bảo cho ngân sách tiếp thị hiệu quả

  1. Các hoạt động

Nhiều doanh nghiệp sản xuất brochure nhưng lại chẳng có kế hoạch sử dụng, tham gia nhiều sự kiện nhằm tạo mối quan hệ với khách hàng nhưng sau đó lại không ai xúc tiến làm tiêu tốn ngân sách

Roi Return On Investment Analysis Finance Concept

Để khắc phục tình trạng này, doanh nghiệp cần đánh giá hiệu quả đầu tư (ROI) của các hoạt động tiếp thị,loại bỏ những hoạt động lãng phí và tập trung vào các hoạt động thành công.

  1. Con người

Dư thừa nhân sự sẽ là một sự lãng phí lơn. Giám đốc tiếp thị, điều hành cần phải xây dựng kế hoạch tiếp thị, đồng thời doanh nghiệp nên thuê chuyên gia bên ngoài để đánh giá bộ máy nhân sự hiện tại có phù hợp không?

  1. Quy trình

Marketing là một quá trình tiếp cận với khách hàng triển vọng, chuyển họ thành khách hàng đích thực. Một quy trình marketing quá phức tạp chắc chắn sẽ làm lãng phí ngân sách. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải lập ra các quy trình tiếp cận khách hàng, chuyển hóa khách hàng, xử lý các yêu cầu của khách hàng và xây dựng quan hệ với khách hàng, qua đó loại bỏ những hoạt động không mang lại giá trị.

  1. Sự chờ đợi

Khi cơ chế truyền đạt thông tin phải qua nhiều tầng nấc, doanh nghiệp khó có thể hành động nhanh chóng và dễ đánh mất các cơ hội. Nếu nhân viên tiếp thị không năng động, lúc nào cũng trông chờ lệnh của cấp trên thì doanh nghiệp sẽ bị lãng phí các nguồn lực.

  1. Chi phí truyền thông, quảng bá

Các phương thức truyền thông cũ như thư, fax, điện thoại, liên hệ trực tiếp… hiện có chi phí khá cao so với các phương thức sử dụng Internet, do đó chỉ nên sử dụng chúng trong trường hợp thật sự cần thiết. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp chuyển được từ bản tin in t

 

  1. Thử nghiệm và sai sót

Thử nghiệm và sai sót là một cách làm tốn kém mà các doanh nghiệp không nên vận dụng, nhất là khi kinh phí tiếp thị eo hẹp.

  1. Chi phí tìm các cơ hội bán hàng

Một trong những cách làm của doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình B2C (từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng) là mua lại danh sách khách hàng của các tổ chức khác. Nhưng nên cẩn thận với cách làm này vì danh sách khách hàng có thể không cập nhật đầy đủ. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình B2B (từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp) thì gần như không phải làm như vậy vì Internet đã là một kênh lý tưởng để tìm kiếm thêm thông tin và các cơ hội bán hàng.

BMG News