Gv Trịnh Quang Hồ

Head of Training Department in several Multinational Companies in Pharma & Healthcare Industry

Hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành Dược Phẩm và chăm sóc sức khỏe ở các Công Ty đa quốc gia. Ông đã làm việc trong nhiều lĩnh vực về Sales và Marketing, cho nhiều nhóm Dược phẩm bao gồm thuốc Kê toa, OTC, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm,…

Ông đã nắm giữ các vị trí quản lý quan trọng về Kinh Doanh, Tiếp Thị, Quản lý Nhân Sự và Đào tạo tại các Công ty đa quốc gia như URGO, Beaufour Ipsen, Mega Life Science, Boehringer Ingelheim, Tedis, Roche Pharma, Eli Lilly, Abbott, Zuellig Pharma).

Ông đã hoàn thành nhiều khóa học về Lãnh đạo, Huấn luyện, Sales & Marketing, Đạo Đức Kinh Doanh, Quản lý Nhân sự,… trong nước và ở nước ngoài (Pháp, Mỹ, Canada, Singapore, Thailand, Malaysia, Philippines, Dubai,…).

Nhiều kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo thực tiễn cho các đội ngũ nhân viên ở các cấp bậc quản lý khác nhau.