Gv Trịnh Quang Hồ

Director for Human Resource and Ethics & Compliance at Eli Lilly
Giảng viên Trịnh Quang Hồ có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành Dược phẩm. Ông làm việc chuyên về lĩnh vực Marketing và nghiên cứu sức khỏe người tiêu dùng. Ông đã hoàn thành rất nhiều các khóa đào tạo kỹ năng marketing, Quản lý và bán hàng tại các trung tâm nổi tiếng trong nước và thế giới, Towers Watson, Roche Pharma, Mercuri, IMS & STRAT X.

Ông cũng đã làm việc lâu năm và nắm giữ vị trí quản lý quan trọng tại các văn phòng và tập đoàn Dược phẩm nổi tiếng trên thế giới, Urgo – Fournier, Mega Products, Beaufour Ipsen International, French Pharma.