Nên và không nên trong văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là văn hóa của một tổ chức  nó không chỉ đơn giản là văn hóa giao tiếp hay là văn hóa kinh doanh mà nó là mang tinh quyết định cách ứng xử, suy nghĩ và nhìn nhận thế giới xung quanh của mọi người, văn hóa doanh nghiệp là một sức mạnh vô hình nhưng đầy uy lực nó tác động trực tiếp lên đến mỗi thành phần của doanh nghiệp. Ở các doanh nghiệp các nhà quản lý luôn muốn quản lý nhân sự thật hiểu quả nên luôn nghĩ dạy các nhân viên cũng như bắt nhân viên mình phải hiểu rõ các giá trị, tầm nhìn hay là cả sứ mạng của doanh nghiệp nhưng đó là một sai lầm. Vì vậy để quản lý nhân sự hiệu quả hơn các nhà quản lý nên và không nên xây dựng hay huấn luyện nhân viên mình trong  văn hóa doanh nghiệp của công ty mình.

KHÔNG NÊN để văn hóa doanh nghiệp thành yếu tố trung tâm để thay đổi một tổ chức mà vốn dĩ nó đã vậy không thể thay đổi.

NÊN biến văn hóa doanh nghiệp trở thành thành yếu tố cần nhưng không đủ để phải thay đổ những cái đang có trong tổ chức mình. Hãy quảng bá nó chỉ là một phượng tiện để thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp trong các chiến lược kinh doanh giúp đạt được lợi thế xạnh tranh

KHÔNG NÊN thay đổi những chính sách , thực trang và văn hóa của tổ chức

NÊN chỉ nghĩ là giảm bớt khuyết điểm , sự phản kháng trước những thay đổi, tăng cường cam kết của nhân viên với doanh nghiệp

KHÔNG NÊN để nhân viên của phòng nhân sự hay những quản lý cấp cao và cấp trung đảm nhận việc huấn luyến cho nhân viên nó sẽ xảy ra tình trạng cảm thấy áp chế của cấp trên xuống cấp dưới

NÊN sử dụng những nhân viên không phải báo cáo trực tiếp cho nhà lãnh đạo để có thể đem đến sự kết nối cao nhất với các nhân viên trong doanh nghiệp. Tập trung vào các tình huống, cơ hội và vấn đề văn hóa trong công việc để họ hiểu hơn văn hóa doanh nghiệp là hỗ trợ không phải là áp đặt gây áp lực cho nhân viên.

KHÔNG NÊN xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng từ dưới lên,

NÊN bắt đầu từ trên xuống

KHÔNG NÊN chỉ huấn luyện cho một số thành phần trong công ty

NÊN huấn luyện, đào tạo cho toàn nhân viên trong công ty

 

Group of Business People Meeting About Teamwork

KHÔNG NÊN đưa ra lý lẽ rằng huấn luyện văn hóa là điều nhạy cảm và đúng đắn cần làm.

NÊN đưa ra lý lẽ rằng huấn luyện văn hóa trong công ty cũng như việc xem nó là điều đúng đắn cần làm là việc làm cần thiết để công ty tồn tại và phát triển

KHÔNG NÊN dừng lại sau khi chương trình huấn luyện kết thúc

NÊN tiến hành những thủ tục sau huấn luyện để củng cố nội dung, và luôn lên dây cót tinh thần cho nhân viên để văn hóa doanh nghiệp sẽ luôn bên cạnh doanh nghiệp