Pharmaceutical Marketing thực chiến với Chiến lược phân phối và Trade Marketing trong ngành Dược

Lớp học Pharmaceutical Marketing – PMC27 bước tiến đến nội dung Chiến lược phân phối và Trade marketing trong ngành Dược.

Đảm nhận vai trò hướng dẫn chính trong nội dung trên, ThS Nguyễn Thành Danh – General Manager – Besins Healthcare (France) tại Việt Nam, đã bắt đầu chuyển qua nội dung về khuyến mãi. Buổi học được diễn ra sôi nổi vì có sự tham gia trao đổi giữa các thành viên với nhau.

Nội dung môn học Chiến lược phân phối và Trade Marketing trong ngành Dược 

– Tổng quan kênh cung ứng (SC) & phân phối sản phẩm Y tế
– Xây dựng kế hoạch chung kênh phân phối dược phẩm
– Quản lý kênh phân phối trong kế hoạch brand / trade marketing, tài chính / lợi nhuận,…
– Thiết kế kênh phân phối cho sản phẩm dược.
– Xây dựng hệ thống đại lý và thiết kế chính sách đại lý.
– Xây dựng kênh bán lẻ, chuỗi nhà thuốc và chính sách nhà thuốc.
– Forcast doanh số bán hàng.
– Khái niệm trade marketing cho Dược phẩm
– Các công cụ trade marketing hiệu quả qua PUSH & PULL
– Các chương trình kết hợp Trade promotion – merchandizing – CRM …tại POS, POS material development
– Trade deals for Key pharmacy account/merchandizing negotitaion
– Lập khuyến mãi cho sản phẩm Dược.
– Xác định ý tưởng, chương trình và ngân sách khuyến mãi.

BMG Business Training là học viện luôn kết nối kiến thức đến học viên qua đội ngũ giảng dạy là những Doanh nhân, thời gian giảng dạy trên lớp đều dành cho thực hành, kết nối thực tế như đi làm tại Doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp sau khi hoàn thành khóa học.

BMG Business Training
? Tầng 3 – 596 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, HCM
? 0909 516 516
? https://bmg.edu.vn/