Danh sách Học viên may mắn nhận quà sau chương trình “Học BMG- Nhận Galaxy”

Vào ngày 07/07/2016 BMG đã tổ chức buổi bốc thăm nhận quà sau chương trình “Học BMG- Nhận Galaxy” cho tất cả các bạn học viên đăng ký học tại BMG trong thời gian áp dụng chương trình. BMG thân gởi danh sách các bạn may mắn nhận quà từ BMG:

Bạn Đỗ Hồng Ngọc, khóa học đăng ký: FGC04 nhận được điện thoại SAMSUNG GALAXY

Ngoài ra, theo kết quả bốc thăm- các bạn sau đây sẽ nhận được học bổng của BMG trị giá 1 triệu đồng:
1. Trần Đỗ Yến Nhi, khóa học đăng ký: DMC (Thực hành công cụ Digital Marketing)
2. Huỳnh Chí Liêm, khóa học đăng ký: KD Bất Động Sản
3. Võ Anh Tuấn, khóa học đăng ký:DMC (Thực hành công cụ Digital Marketing)
4. Nguyễn Vương Thủy Tiên, khóa học đăng ký: Chuyên viên PR chuyên nghiệp
5. Hoàng Kim Đường, khóa học đăng ký: DMC 57 (Thực hành công cụ Digital Marketing)
6. Đinh Thị Hậu, khóa học đăng ký: DMC 57 (Thực hành công cụ Digital Marketing)
7. Nguyễn Thị Hoàng Uyên, khóa học đăng ký: DMCP (Lập kế hoạch Digital Marketing)
8. Nguyễn Thị Hoàng Uyên, khóa học đăng ký: DMC 56 (Thực hành công cụ Digital Marketing)
9. Dương Mỹ Quỳnh, khóa học đăng ký: PRC 51 (Chuyên viên PR chuyên nghiệp)
10. Huỳnh Thị Yên Vui, khóa học đăng ký: DMC 57 (Thực hành công cụ Digital Marketing).

Tất cả các bạn học viên tham gia chương trình còn lại đều nhận được quà là Voucher học trực tuyến tại Ulearn.vn trị giá 300.000đ.
Chú ý: Các bạn có tên trong danh sách trên, vui lòng liên hệ tới BMG xác định thông tin cá nhân để nhận quà từ BMG các bạn nhé.

Một vài hình ảnh từ buổi bôc thăm:

BMG Team.