Huỳnh Đỗ Thanh Khiết

Tôi thấy chương trình học PR chuyên nghiệp hấp dẫn, cung cấp nhiều kiến thức quan trọng và đáp ứng được yêu cầu của học viên khi tham gia. Tôi hài lòng với điều kiện học tập và những gì thu được cho cá nhân mình khi học tại BMG.


Cảm nhận học viên