Lê Nguyễn Đăng Phương

Đối với tôi, BMG có một phương pháp giảng dạy dễ hiểu, không phải viết lý thuyết nhiều mà vẫn nắm được kiến thức được truyền đạt từ giảng viên.


Cảm nhận học viên