Nguyễn Hoài Thùy Nhi

Tôi rất ấn tượng với quy trình làm việc chuyên nghiệp của trường BMG. Bên cạnh đó là sự thân thiện của các Anh/ Chị nhân viên, sự tận tình của các giảng viên và không khí học tập thoải mái, gắn kết giữa các thành viên trong lớp


Cảm nhận học viên