Nguyễn Hoài Thùy Nhi

Tôi rất ấn tượng với quy trình làm việc chuyên nghiệp của trường BMG. Bên cạnh đó là sự thân thiện của các Anh/ Chị nhân viên, sự tận tình của các giảng viên và không khí học tập thoải mái, gắn kết giữa các thành viên trong lớp

Đánh giá bài viết!

Cảm nhận học viên