Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Khóa học PR này rất thú vị. Chương trình học có quá nhiều vấn đề mới đối với bản thân tôi cần phải tiếp thu thêm từ giảng viên vá các bạn để áp dụng vào công việc của mình. Bộ phân Giáo vụ nhiệt tình vui vẻ, hướng dẫn giải thích tận tình cho học viên.


Cảm nhận học viên