Nguyễn Thị Thu Giang

Đối với tôi, khóa học Chuyên viên PR chuyên nghiệp hấp dẫn và sôi động với nội dung học mang tính ứng dụng cao, nhiều kiến thức thực tiễn


Cảm nhận học viên