Lê Nguyễn Hạ Vy

Khóa học đã giúp tôi hiểu rõ như thế nào là Marketing và làm Marketing như thế nào. Qua khóa học này tôi thấy mình năng động tự tin hơn.


Cảm nhận học viên