Trần Thị Liên Phương

Khóa học cung cấp cho tôi những kiến thức mới hơn so với những gì đã học ở trường đại học, Giảng viên gần gũi và rất nhiệt tình. Tôi thích cách học làm việc theo nhóm ở đây.


Cảm nhận học viên