Lê Hồng Việt Thảo

Giáo trình, tài liệu đầy đủ, chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, không cần ghi chép nhiều, chỉ cần lắng nghe, hiểu và áp dụng ngay tại lớp. Bài giảng không có nhiều lý thuyết, có ví dụ thực tế, tình huống cụ thể giúp học viên rất dễ tiếp thu bài


Cảm nhận học viên