Nguyễn Trường Thành

Chương trình hệ thống kiến thức, nội dung đầy đủ những vấn đề của một quản trị bán hàng chuyên nghiệp. Giảng viên có kinh nghiệm thực tế, có vị trí cao trong công việc.


Cảm nhận học viên