Tống Ngọc Hiếu

Tham gia khóa học PR tại BMG giúp tôi có thêm những kiến thức thực tiễn, bổ ích về PR. Bên cạnh đó tôi còn mở rộng được nhiều mối quan hệ rất tốt. Thầy cô thân thiện, nhiệt tình; Phòng Giáo vụ hỗ trợ học viên rất tốt.


Cảm nhận học viên