Nguyễn Văn Trí Dũng

Mục đích của tôi đến với khóa Quản lý bán hàng chuyên nghiệp tại BMG nhằm củng cố kiến thức và tạo thêm nhiều mối quan hệ. Và tôi thật sự hài lòng khi đã lựa chọn BMG.


Cảm nhận học viên