Phạm Thị Thanh Thúy

Thật đúng với câu slogan “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”, giảng viên chia sẽ kiến thức rất thực tế. Lớp học có sĩ số vừa phải giúp việc tiếp thu hiệu quả hơn. Một điều đáng chú ý nữa ở BMG làm tôi thấy hài lòng là được hỗ trợ học phí cho sinh viên.


Cảm nhận học viên