Đồng Thiện Hoàng

Đây là một khóa học thực tiễn, cần thiết cho người đang đi làm và sinh viên quan tâm đến ngành Marketing. Một điều mà tôi cũng rất thích là kho sách ở trung tâm khá đầy đủ và hữu dụng để các học viên mở rộng thêm kiến thức.


Cảm nhận học viên