Hồ Thủy Tiên

Qua những môn đã và đang được học, kiến thức thực tiễn của thầy cô đã giúp tôi nền tảng về Marketing và kiến thức cơ bàn của từng môn. Sự nhiệt tình hướng dẫn của thầy cô tạo cho tôi sự thích thú tìm hiểu sâu hơn lĩnh vực Marketing.


Cảm nhận học viên