Phạm Tuấn Anh

Tôi thấy khóa học SMC 05 mang lại cho tôi nhiều kiến thức thực tiễn, có thêm nhiều kinh nghiệm về thái độ, cách quản lý hay kiến thức tốt về bán hàng. Thầy cô và ban Giáo vụ luôn quan tâm đến HV, tạo cảm giác thoải mái và hiệu quả cho mỗi HV khi học. Đúng với câu Slogan: “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”, BMG đã cho tôi một môi trường học thú vị và hấp dẫn, chắc chắn trong tương lai tôi sẽ gặp lại BMG. Xin chân thành cảm ơn!


Cảm nhận học viên