Bùi Thị Xuân Mỹ

Tham gia học khóa PR này tại BMG, tôi cảm thấy rất thú vị. Nó làm cho tôi hiểu rõ hơn về ngành PR và một số nghiệp vụ khác liên quan. Các anh chị Giáo vụ vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình hỗ trợ học viên làm tôi cảm thấy rất hài lòng


Cảm nhận học viên