Nguyễn Rin

Tôi là sinh viên của Trường ĐH Marketing, để có việc làm như mong đợi tôi đã đăng ký khoá học Marketing chuyên nghiệp của BMG…


Cảm nhận học viên