Bùi Thị Mai Như

Tôi cảm thấy hài lòng khi học tập tại BMG. Khóa học dạy những kiến thức rất cơ bản trong Marketing. Ngoài ra, các Thầy/ Cô đã kết hợp kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy, do đó giúp học viên hiểu hơn về bài học.


Cảm nhận học viên