Trần Thu Huyên

Tôi là học viên đã học khoá Digital Marketing chuyên nghiệp tại trường BMG. Khoá học PR tôi rất yêu thích. Tôi ngưỡng mộ những giảng viên trẻ, năng động và có kiến thức thực tiễn.


Cảm nhận học viên